Ortaçağ Avrupası'nda Cadılar ve Cadı Avı

Ortaçağ Avrupası’nda Cadılar ve Cadı Avı

Bu haftaki Perşembe Söyleşimizin konuğu araştırmacı Haydar Akın. Gazi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde başladığı lisans eğitimini 1983 yılında tamamladı ve bir kamu kuruluşunda uzman yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 

1988-1990 yılları arasında Viyana Ekonomi Üniversitesi’ndeki lisansüstü eğitimini yazdığı Diplomarbeit ile tamamladı. Ortaçağ Avrupası’nda Cadılar ve Cadı Avı 2001 yılında Dost Kitapevi Yayınları’ndan, Ortaçağ’dan Bilge Bir Kadın-Bingenli Azize Hildegard 2005 yılında Dharma Yayınları’ndan çıktı.

 Ortaçağ sonları ile Yeniçağ başlarında Avrupa’da Çocuk Cadılar ve Çocuk Cadı Avı başlıklı teziyle Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nden 2008 yılında önce yüksek lisans daha sonra Antikçağ’dan Yeniçağ’a Delilik, Melankoli ve Cinlenme – Avrupa’da Aykırı Olma Halleri Üzerine Tarihsel Bir İnceleme başlıklı teziyle 2014 yılında doktora derecesi aldı. Yüksek lisans tezi Ortaçağ sonları ile Yeniçağ başlarında Avrupa’da Çocuk Cadılar ve Çocuk Cadı Avı başlıyla 2010 yılında Phoenix Yayınları tarafından yayımlandı. Haydar Akın’ın makale ve kitap tanıtımı yazıları Virgül, Kebikeç ve Toplumsal Tarih gibi dergilerde yayınlanmıştır.

Avrupa Tarihi’nde Geç Ortaçağ ile Yeniçağ boyunca yaklaşık 350 yıllık (1430-1780) bir süreye yayılmış dönem, tarihçiler tarafından ‘Cadı Avı Çağı’ olarak adlandırılır. Başta Almanya olmak üzere Fransa, İsviçre ve Polonya gibi ülkelerde yaşanan cadı avları, çoğunluğu kadın olmak üzere, birçok insanın hayatına mal olmuştur. 

Cadı Avları, Geç Ortaçağ’dan itibaren ‘homojen bütün’ tarafından dayatılan toplumsal normlara farklı nedenlerle ters düşen; uyum göstermekte zorlanan ve öteki, marjinal, yabancı, aykırı olarak tanımlanıp dışlanan kişi ve gruplarla aynı paydada yer alan toplumsal bir fenomendir. Söyleşimizde, cadı avı olgusu ve onun tarihsel sürecinden bahsedilecektir. 

FacebooktwittermailFacebooktwittermailby feather