Bilim Ödülleri

Başka bir vakıf bünyesinde 2007 sonunda “Özgen Berkol Doğan İsim Yaşatma Bursu” adı altında lisans öğrencilerine verilmeye başlanan başarı bursu, bu bilim ödüllerinin ilk çıkış noktası olmuştur. 2011 yılına kadar süren bu lisans başarı burslarına, 2009 yılından itibaren Boğaziçi ve Süleyman Demirel Üniversiteleri Fizik Bölümü lisans birincilerine verilen ödüller ve yüksek lisansa devam etmeleri halinde verilen yüksek lisans bursları eşlik etmiştir. 2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden gelen teklif doğrultusunda bu başarı bursları, Yüksek Enerji Fiziği alanında yüksek lisans ya da doktora çalışması yapan her iki üniversiteden birer öğrenciye verilecek proje destek hibesine çevrilmiştir. Desteklenecek araştırmacı, Fizik Bölümü öğretim görevlilerinden ve Özgen Berkol Doğan’ın ailesinden oluşan bir kurul tarafından belirlenmektedir. Bu proje desteğinin verilmesindeki amaç, Özgen Berkol Doğan’ın çalışmalarını gerçekleştirdiği Yüksek Enerji Fiziği alanında araştırmalar yapılmasını teşvik etmektir. Ayrıntılı bilgi almak ve başvuru koşullarını öğrenmek isteyen öğrenciler, Boğaziçi Üniversitesi’nin ve Süleyman Demirel Üniversitesi’nin Fizik Bölümlerine başvurabilir.

Boğaziçi Üniversitesi Özgen Berkol Doğan Bilim Ödülleri Yönetmeliği

1. Özgen Berkol Doğan Bilim Ödülü, Özgen Berkol Doğan’ın ailesi tarafından, CERN’de bir deneyde Master veya Doktora çalışması yapmakta olan bir Boğaziçi Üniversitesi öğrencisine verilir. Master veya Doktora derecesini son bir yıl içinde tamamlamış adaylar da ödüle müracaat edebilir.

2. Ödül miktarı 3000 TL dir. Bu miktar Özgen Berkol Doğan’ın ailesi tarafından değiştirilebilir.

3. Her sene ödüle müracaat etmek isteyen adaylar CERN’de yaptıkları çalışmayı özetleyen bir yazıyla Mart Ayı içerisinde müracaat ederler.

4. Ödül Jürisi Prof. Dr. Metin Arık, Prof. Dr. Erhan Gülmez ve Doç. Dr. Erkcan Özcan’dan oluşur. Herhangi bir sebeple jüriden ayrılan olursa, yerine Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölüm Kurulu tarafından seçilen bir Jüri üyesi atanır. Jüri kararını Mayıs Ayı içerisinde açıklar.

5. Ödül, her sene Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Diploma Töreninde seçilen adaya takdim edilir.

6. Bu yönetmeliği Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölüm Başkanı yürütür.

Süleyman Demirel Üniversitesi Özgen Berkol Doğan Bilim Ödülleri

2012 Yılı Boğaziçi Üniversitesi Özgen Berkol Doğan Bilim Ödülü

Sn. Cenk Yıldız, CERN’deki CAST deneyine yaptığı ve uluslararası camiada da takdirle karşılanan çok çeşitli katkılarından dolayı 2012  Özgen Berkol Doğan Bilim Ödülü’ne layık görülmüştür.
Birbirinden başarılı adayların arasında 2011-2012 akademik yılı Özgen Berkol Doğan Bilim Ödülü için jüri üyeleri (Prof. Dr. Metin Arık, Prof. Dr. Erhan Gülmez, Doç. Dr. Erkcan Özcan) Sn. Cenk Yıldız’ı seçmiştir. Sn. Yıldız’ın doktora araştırma konusu sevgili Berkol’un da CERN’de iken büyük bir tutku ile katkıda bulunduğu CERN Axion Solar Telescope (CAST) deneyi üzerinedir. Cenk Yıldız, Micromegas dedektörlerinin geliştirilmesi ve bakımı, tüm sistemin işletilmesi, parafotonların araştırılması üzerine benzetim çalışmaları ve veri analizi gibi, CAST deneyinin hemen her kısmına önemli katkılarda bulunmuştur. Bu katkıları 11 ülkeden 18 enstitüye bağlı olarak çalışan 49 araştırmacıdan oluşan CAST Kolaborasyonu tarafından da takdir edilmiş ve Sn. Yıldız geçtiğimiz yıl deneyin CERN iletişim sorumlusu (CERN contact person) seçilmiştir.

2013 Yılı Boğaziçi Üniversitesi Özgen Berkol Doğan Bilim Ödülü

Birbirinden başarılı adayların arasında 2012-2013 akademik yılı Özgen Berkol Doğan Bilim Ödülü için jüri üyeleri (Prof. Dr. Metin Arık, Prof. Dr. Erhan Gülmez, Doç. Dr. Erkcan Özcan) Sn. Saime Sarıkaya’yı önermiştir. Sn. Sarıkaya yüksek lisans tez konusu dahilinde, ATLAS deneyinin 2015 yılı itibariyle başlayacak yeni veri alımı döneminde tetikleme sistemindeki iz sürme yazılımına alternatif bir algoritma üzerinde çalışmalar gerçekleştirmiştir. Boğaziçi Üniversitesi’nde almış olduğu görevler sebebiyle CERN’de nispeten kısa dönemler bulunabildiği halde, bu süreleri çok verimli kullanmış ve düzenli bir iş programı dahilinde başarılı sonuçlar elde etmiştir. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi’nin ATLAS deneyine üyeliği dahilinde yerine getirmesi gereken ve deneyin işleyebilmesi için elzem olan faaliyetlerde de kendinden beklenilenin çok üstünde bir performans göstermiş, sadece üniversitenin değil ülkemizin ATLAS’a üye olan tüm ülkeler arasındaki yıllık değerlendirmede yüksek bir puan almasında çok önemli bir rol oynamıştır.

2014 Yılı Boğaziçi Üniversitesi Özgen Berkol Doğan Bilim Ödülü

Sn. Veli Yıldız, CERN-LINAC4 projesine yaptığı  katkılar sebebiyle 2013-2014 akademik yılı Özgen Berkol Doğan Bilim Ödülü’ne layık görülmüştür.

Birbirinden başarılı adayların arasında 2013-2014 akademik yılı Özgen Berkol Doğan Bilim Ödülü için jüri üyeleri (Prof. Dr. Metin Arık, Prof. Dr. Erhan Gülmez, Doç. Dr. Erkcan Özcan) Sn. Veli Yıldız’ı önermiştir. Sn. Yıldız, “Parçacık hızlandırıcıları için RF  enerji geri kazanımı” isimli teziyle yüksek lisans tezini tamamlamış, “CERN LINAC4 ışın dinamiği çalışmaları ve 3MeV’lik ön ucun hizmete sokulması” üzerinde doktora çalışmalarına devam etmektedir. Linac4, CERN Büyük Hadron Çarpıştırıcısının kalitesinin yükseltilmesi için önemli bir unsurdur.

2015 Yılı Boğaziçi Üniversitesi Özgen Berkol Doğan Bilim Ödülü

Özgen Berkol Doğan Bilim Ödülü için jüri üyeleri (Prof. Dr. Metin Arık, Prof. Dr. Erhan Gülmez, Doç. Dr. Erkcan Özcan) Sn. Merve Şahinsoy’u seçmiştir. Sn. Şahinsoy “Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda Yeni Ağır Kuarkların Araştırılması” adlı yüksek lisans tezini tamamlarken, bir yandan da CERN ATLAS deneyinin b-jet tetikleme sistemine kayda değer katkılarda bulunmuştur. Deneye resmen yazar olarak katılabilmeyi sağlayan bu çeşit katkılar çoğunlukla doktora seviyesindeki öğrencilerden beklenirken, Sn. Şahinsoy yüksek lisansı sırasında bu çabayı göstermiştir.

Türk Fizik Derneği Özgen Berkol Doğan En İyi Deneysel Poster Bildiri Ödülü

2016 Yılı Boğaziçi Üniversitesi Özgen Berkol Doğan Bilim Ödülü

Serhat Iştın, rahmetle andığımız Boğaziçi Üniversitesi hocalarından Prof. Dr. Engin Arık’ın öğrencisi ve Özgen Berkol Doğan’ın çalışma arkadaşı olarak CERN ATLAS deneyinde çalışmaya başlamış, hocamızın ve Berkol’un kaybıyla yaşanan olumsuzluklara rağmen deneyde çalışmalarını başarıyla sürdürmüştür. ATLAS TRT detektörünün işletim yazılımının ve ATLAS simülasyon altyapısının geliştirilmesi konularında çalışmış, ağır kuarkların aranması konusundaki veri analizlerini yaparak doktora tezini tamamlamıştır.
Serhat Iştın, CERN ATLAS deneyine katkılarından dolayı 2016 Özgen Berkol Doğan Bilim Ödülünü almaya hak kazanmıştır.

2018 Yılı Boğaziçi Üniversitesi Özgen Berkol Doğan Bilim Ödülü

2018 yılı Özgen Berkol Doğan Ödülü’ne CERN’de hızlandırıcı tasarımından RF ölçümlerine, detektör üretim ve kalibrasyonundan, veri analizine çok geniş bir yelpazede çalışmalar yapan öğrencilerimiz başvurmuşlardır. Her biri çok değerli olan bu katkılar arasından, jürimiz bölümümüz yüksek lisans öğrencilerinden Berare Göktürk’ü, CERN ATLAS Deneyi’nin Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’ndaki proton-proton çarpışmalarında topladığı veriyi analiz edip, değerli fizikçimiz Feza Gürsey’in de ortaya koyduğu E6 büyük bileşim kuramlarında öngörülen yeni ağır kuarkların aranmasına verdiği büyük katkı sebebiyle layık görülmüştür.

2020 Yılı Boğaziçi Üniversitesi Özgen Berkol Doğan Bilim Ödülü

Özgen Berkol Doğan Bilim Ödülü’nün başlangıcı, 2007 yılı sonunda “Özgen Berkol Doğan İsim Yaşatma Bursu” adı altında lisans öğrencilerine verilmeye başlanan başarı bursuna dayanmaktadır. 2011 yılına kadar süren bu lisans başarı burslarına, 2009 yılından itibaren Boğaziçi ve Süleyman Demirel Üniversiteleri Fizik Bölümü lisans birincilerine verilen ödüller ve yüksek lisansa devam etmeleri halinde verilen yüksek lisans bursları eşlik etmiştir.

2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden gelen teklif doğrultusunda bu başarı bursları, Yüksek Enerji Fiziği alanında yüksek lisans ya da doktora çalışması yapan her iki üniversiteden birer öğrenciye verilecek proje destek hibelerine çevrilmiştir. Desteklenecek araştırmacılar, Fizik Bölümü öğretim görevlilerinden ve Özgen Berkol Doğan’ın ailesinden oluşan bir kurul tarafından belirlenmektedir. Bu proje desteğinin verilmesindeki amaç, Özgen Berkol Doğan’ın çalışmalarını gerçekleştirdiği Yüksek Enerji Fiziği alanında araştırmalar yapılmasını teşvik etmektir.

Bu yıl, Prof. Metin Arık, Prof. Erhan Gülmez ve Prof. Erkcan Özcan’dan oluşan Boğaziçi Üniversitesi jürisi, Özgen Berkol Doğan Bilim Ödülü’nü iki araştırmacı arasında paylaştırdı. Ödülü kazanan Arif Bayırlı’yı ve Yusuf Can Çekmecelioğlu’nu tebrik ediyoruz.

Arif Bayırlı, makine öğrenme tekniklerini kullanarak ATLAS TRT dedektörünün
performansını beklenenin çok üstünde yükseltmesi ve bu sayede
dedektörün ömrünün uzamasına ve işletme maliyetinin düşmesine
büyük katkı sağladığı için 2020 Özgen Berkol Doğan Bilim
Ödülüne layık görülmüştür.

Yusuf Can Çekmecelioğlu, CERN CMS deneyi verilerini kullanarak CMS dedektöründeki LHC
parçacık demet yoğunluğu ölçümlerinde kullanılan yöntemlerin
geliştirilmesinde yaptığı başarılı çalışmalarıyla 2020
Özgen Berkol Doğan Bilim Ödülüne layık görülmüştür.

İki araştırmacıya da başarılarının devamını diliyoruz.

2020 Özgen Berkol Doğan Bilim Ödülünü bu yıl Arif Bayırlı ve Yusuf Can Çekmecelioğlu kazandı.