Taş Çağından Siber Uzaya : İmkânsız Savaştan İnsansız Savaşlara

Taş Çağından Siber Uzaya : İmkânsız Savaştan İnsansız Savaşlara

21 Nisan Perşembe Söyleşimizin konuğu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Prof. Dr. Erdem Denk. Akademik yaşamı boyunca çalıştığı uluslararası hukukun çeşitli boyutları hakkında yayınlanmış on iki kitabı, iki ortak kitap çevirisi ve çeşitli makaleleri bulunmaktadır. Bir süredir çalışmalarını devletin kökeni üzerine yoğunlaştıran Denk, ilksel insanlardan günümüze yaşam ve üretim biçimine koşut şekillenip dönüşen düzenlerin temel dinamiklerini anlamaya çalışıyor. Hazırlıkları süren Devletin İcadı ve Devletin Hikâyesi başlıklı iki kapsamlı kitabın bir tür genel özeti niteliğinde olan 50 Bin Yıllık Dünya Düzeni: Toplumlar ve Hukukları kitabıysa Eylül 2021’de Kalkedon Yayınları’ndan çıktı.

İnsanların genellikle medenileştikçe savaştan uzak durması gerektiği ve hatta durduğu varsayılır. Savaşın “ilkel” bir “dürtü” olduğu düşünülür. Savaşın yaşam ve üretim biçiminin bir tür sonucu olduğu anlayışından hareket eden bu sunuşta “ilksel” insanların savaş yapma imkân ve kabiliyetlerinin pek de olmadığı, bunun da başkalarıyla iyi geçinmeyi gerektiren yaşam ve üretim biçimlerinden kaynaklandığı önerilecek. Bu çerçevede, yerleşik yaşam ve tarımsal üretimle artan paylaşım savaşına koşut geliştirilen savaş teknolojisinin giderek insansızlaşan hikâyesine odaklanacağız.
🔺Söyleşimiz yalnızca Youtube kanalımız üzerinden online yayınlanacaktır.

FacebooktwittermailFacebooktwittermailby feather