Polen Kayıtları Üzerinden Geçmiş Dönem Bitki Örtüsü Değişimleri

Polen Kayıtları Üzerinden Geçmiş Dönem Bitki Örtüsü Değişimleri

07 Mart tarihli Perşembe Söyleşimizin konuğu biyolog ve botanist Esra Ergin Erdoğmuş.  Lisans eğitimini biyoloji alanında tamamlamış ve yüksek lisans derecesini botanik alanında almış olan Ergin Erdoğmuş, İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’nde doktora öğrencisidir. Doktora çalışması, Güneybatı Anadolu’nun geçmiş dönem bitki örtüsü değişimleri üzerine odaklanmaktadır. Biyolog ve botanikçi olarak uzun yıllar boyunca çeşitli doğa koruma ve biyolojik çeşitlilik projelerinde yer almış ve halen aktif olarak bu alandaki çalışmalara devam etmektedir.

Söyleşimizde, Ergin Erdoğmuş’un doktora çalışmalarının da parçasını oluşturan, polen kayıtları üzerinden geçmiş dönem bitki örtüsü değişimleri üzerinde durulacaktır. Yıllar boyunca varlığını sürdüren göl ve bataklık gibi sulak alanların tabanında biriken sediman örneklerinin tarihlendirilmesi, belirli zaman aralıklarında meydana gelen bitki polenlerinin değişimine dayanarak geçmiş dönemlerdeki bitki örtüsü hakkında fikir edinmemizi sağlar. Özellikle bu değişimler, arkeolojik verilerle birleştiğinde, insan kaynaklı değişimlerin yorumlanmasına da olanak tanır.

FacebooktwittermailFacebooktwittermailby feather