"Perviz": Edebiyatımızın İlk Fantastik Novellası

“Perviz”: Edebiyatımızın İlk Fantastik Novellası

17 Mart tarihli bu Pazar Sohbeti’nde Merve Köken’i konuk ediyoruz. Türk Dili ve Edebiyatı lisans ve Yeni Türk Edebiyatı alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olan Köken, Osmanlı Türkçesiyle yazılmış olan pek çok eseri Latin alfabesine aktarmıştır. Kayıp Kitaplar Kütüphanesi külliyatı aracılığı ilr aktarılan bu eserler arasında “Başka Dünyalarda Canlı Mahlukat Var Mıdır?”, “Canvermezler Tekkesi”, “Sergüzeşt-i Kalyopi”, “Bir Hatıra-i Pejmürde” “Makinalı Kafanın Esrarı” ve son olarak “Perviz” sayılabilir. Bu eserlerin büyük bir çoğunluğu yine kendisi tarafından kütüphane araştırmalarıyla keşfedilmiş ve harf devrimi sonrası okuyucusuyla buluşamamış eserler bu sayede okuyucusu ile buluşmuştur. Dilimize aktardığı kitaplardan başka kendisinin yazdığı Türk Mitolojisi adında bir araştırma kitabı da bulunmaktadır. Türk Sanatı isimli telif kitabı baskı aşamasındadır. Sohbetimizde özellikle geçtiğimiz aylarda yayınlanan, Celal Nuri İleri’nin “Perviz” adlı eseri üzerinde durulacak, edebiyatımızın ilk fantastik novellası olarak kabul edilen eserin yayınlanma macerasıyla birlikte modern Türk edebiyatının oluşum sürecinde fantastik, korku, bilimkurgu gibi eserlerin konumu ele alınacaktır.

FacebooktwittermailFacebooktwittermailby feather