Pandeminin Ekolojik Nedenleri ve Sonuçları

Pandeminin Ekolojik Nedenleri ve Sonuçları

Bu haftaki Perşembe Söyleşimizin konuğu, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları Anabilim Dalı öğretim üyesi Nesrin Algan. AÜ SBF ya da yaygın adıyla Mülkiye’nin Siyaset ve İdare Bölümü’nden mezun olan Algan, yüksek lisans ve doktorasını yine aynı fakültenin Kentleşme ve Çevre Sorunları Bilim Dalı’nda tamamlamış ve 1984-1998 yılları arasında Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı’nda uzman ve yönetici olarak çalışmıştır.

1998’den bu yana yine AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olan Nesrin Algan, denizel çevre politikaları, çevresel güvenlik, uluslararası çevre politikaları ve ekokırım konularıyla özellikle ilgilenmekte ve aynı zamanda çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalışmaktadır.

Konuğumuzla yapacağımız söyleşi de, çevre ekseninde, yaşadığımız güncel sorunlarla yakından ilgili olacak. Çevreciler günümüzde yaşadığımız Covid-19 salgınının tıpkı sel baskınları ya da heyelanlar gibi öngörülebilir ve başımıza açtığımız bir doğal felaket olduğunu ileri sürüyorlar.

Dahası, çalışmalarında bunu önceden öngörebildikleri gibi, gelecekte de benzer salgınlarla karşılaşacağımız çıkarımında bulunuyorlar. Söyleşimizde bunlardan hareketle Covid-19 salgınından, ileride karşılaşabileceğimiz benzer durumlardan ve çevrecilerin diğer öngörülerinden bahsedilecektir.

FacebooktwittermailFacebooktwittermailby feather