Kütüphane sorumlumuz İrem Ünsal'ın makalesi yayınlandı!

Kütüphane sorumlumuz İrem Ünsal’ın makalesi yayınlandı!

Kütüphanemiz akademik bir çalışmaya konu oldu!

Kütüphane sorumlumuz İrem Ünsal’ın “Bir Özel Konu Kütüphanesi Türü Olarak Bilimkurgu Kütüphaneleri: Yurt Dışından Örnekler ve Türkiye’deki Tek Örneği: Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi” başlıklı makalesi Türk Kütüphaneciliği Dergisi’nde yayınlandı.

Makaleye https://dergipark.org.tr/tr/pub/tk/issue/55516/743312 adresinden ulaşabilirsiniz.

Öz: “Günümüzde yaşanan teknolojik ve bilimsel gelişmeler ve buna bağlı olarak ortaya çıkan bilgi kaynaklarındaki hızlı artış, kütüphane hizmetlerini de etkilemiştir. Aranan doğru bilgiye giden yolda harcanan zaman ve emeği azaltma isteği, özel konu kütüphanelerine duyulan ihtiyacı artırmıştır. Bu çalışmada; özel konu kütüphanesi kavramından, özel konu kütüphanesi türleri içerisinde bilimkurgu kütüphanelerinin yeri ve bilimkurgu türünün akademik çalışmalara olan katkısından bahsedilmiş, bu bağlamda yurt dışından seçilen 5 bilimkurgu kütüphanesi örneği; kuruluş bilgileri, dermeleri ve kullanıcılarına sundukları hizmetler bakımından incelenmiştir. Bu değerlendirmelerin ardından, Türkiye’deki tek bilimkurgu kütüphanesi örneği olan Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi; kuruluş amacı, projeleri, altyapı ve hizmet unsurları açısından ele alınmış, alana yaptığı katkılar ortaya konmuştur.”

FacebooktwittermailFacebooktwittermailby feather