Kayıp Bir Müzenin İzinde : Robert Kolej'in Bilimsel Koleksiyonları

Kayıp Bir Müzenin İzinde : Robert Kolej’in Bilimsel Koleksiyonları

Bu haftaki Perşembe Söyleşimizin konuğu kent, bilim ve teknoloji tarihi alanlarında çalışmalarını yürüten Nurçin İleri. 2015 yılında Binghamton Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun olan İleri, Boğaziçi Üniversitesi ve Işık Üniversitesinde geç Osmanlı dönemi ve modern Türkiye tarihi ve kent sosyolojisi dersleri verdi. 2015-2018 yılları arası Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi’nde kurum arşivi ve özel koleksiyonlar üzerine çalıştı ve merkezin Koordinatör Yardımcılığı’nı üstlendi.

Merkez bünyesinde “Kişisel Arşivlerle İstanbul’da Bilim, Kültür ve Eğitim Tarihi” projesi kapsamında çevrimiçi sergiler organize etti ve kurumun bir dijital arşivinin oluşturulmasına katkıda bulundu. Şu anda Berlin’de Forum Transregionale Studien ve Humbolt Üniversitesi, Re-Work Disiplinlerarası Araştırma Merkezi’nde misafir araştırmacı olarak bulunuyor ve kent, teknoloji ve bilim tarihi, arşiv ve kültürel miras alanlarında çalışmalarına devam ediyor.

Söyleşimizde, 1863 yılında İstanbul’da kurulan Robert Kolej’in ilk yıllarından itibaren, kolej öğretmenleri ve öğrencilerinin yerel ve uluslararası bağlantılarını kullanarak oluşturduğu bilimsel koleksiyonlara, bu koleksiyonların bir Doğa Tarihi Müzesi’ne evrilme sürecine ve müzenin gelişimine odaklanıyoruz.

Aynı zamanda doğada var olan farklı türleri ve yaşam biçimlerini anlamlandırma çabasının ulus aşırı ve yerel ölçekte nasıl işlediğini, müzenin oluşum ve varoluş sürecinde yer alan farklı toplumsal aktörler üzerinden anlatmayı hedefliyoruz.

FacebooktwittermailFacebooktwittermailby feather